Om os

Hos Angsthjælp benytter vi af os af kognitiv adfærdsterapi, der er en af de mest udbredte og anvendte former for psykoterapi på internationalt plan. Vi er alle terapeutstuderende, hvilket er årsagen til vores lave priser. Kognitiv adfærdsterapi benytter sig af anerkendte metoder til at skabe en ramme for forståelsen af angstproblematikken. Centralt i disse metoder er den kognitive model, der arbejder med samspillet mellem tanker, følelser og handlinger, samt hvordan disse påvirker hinanden i alle situationer. I kognitiv adfærdsterapi er tanken, at det særligt er disse elementer, der vedligeholder en negativ tilstand, ved at fastholde hinanden i hvad der kan beskrives som en ”ond cirkel”. Vi arbejder meget med dine tanker og de ubevidste leveregler og antagelser, der ligger bag disse. Alle metoder og øvelser som vi bruger, er videnskabeligt underbyggede og vi modtager løbende undervisning og supervision for at kunne dygtiggøre os yderligere.

Vi studerer kognitiv psykoterapi

Vi studerer psykoterapi vil gerne arbejde mere fokuseret inden for angstområdet. Vi vil derudover også gerne have klienter, der kan bidrage til at give os mere erfaring. Derfor er Angsthjælp blevet startet.

Hvis vi under den indledende samtale i fællesskab kommer frem til, at der er grundlag for et samarbejde, finder vi i fællesskab en ny tid.

Kontakt os for en uforpligtigende samtale.

Christian

Christian er studerende hos Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. Han har erfaring fra terapeutiske én til én samtaler og frivilligt arbejde hos Angstforeningen.

Kontakt info

Angsthjælp
Mail: Kontakt@angsthjaelp.dk
Telefon: 93902832

Om

Hos Angsthjælp benytter vi af os af kognitiv adfærdsterapi, der er en af de mest udbredte og anvendte former for psykoterapi på internationalt plan